• Elite Hockey Experience
 
Shane Starrett
Position:  
 • :  07-12-1994 :  24 :  USA  
  :  6' 5" :  196 lbs
  :  $0 :  
  :  100%

  SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PC PS EX LD MO OV
  55 51 65 85 60 60 57 58 58 52 55 60 51 50 59


  2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
  - - - - -

  ? ?
  0